Przedsiębiorstwo biq

TRU POINTE ULTRA HD

Tru Pointe® Ultra firmy Bacharach jest podręcznym ultradźwiękowym lokalizatorem wycieków różnych gazów, wykorzystujący opatentowaną technologię do wykrywania wycieków w układach m.in.klimatyzacyjnych i chłodniczych. Tru Pointe® Ultra to pierwszy na świecie podręczny przyrząd służący do równoległego wykrywania wycieków czynników chłodniczych jak i nieszczelności w układach próżniowych w systemach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych i innych. Tru Pointe® Ultra wskazuje operatorowi kierunek miejsca wycieku mierząc natężenie odbieranych ultradźwięków a następnie dokonując ich konwersji na dźwięki słyszalne w słuchawkach.

Zasada działania Tru Pointe® Ultra polega na wykrywaniu i pomiarze niesłyszalnych dla ucha ludzkiego dźwięków o bardzo wysokiej częstotliwości generowanych przez przepływające w miejscu wycieku (pęknięcia, otwory) gazy lub płyny. Rozchodzące się w powietrzu fale dźwiękowe są generowane właśnie w miejscu ich wycieku niezależnie od składu chemicznego gazu znajdującego się w systemie (w tym też azotu, czynników chłodniczych i gazów oraz płynów dostających się do wnętrza systemów próżniowych) czy też warunków zewnętrznych (zmian temperatury, wiatru, czy też obecności gazu w otaczającym powietrzu).

TPU

Charakterystyka

  • Możliwość pomiaru niezależnie od obecności innych gazów lub wysokiego poziomu stężeń w otaczającym powietrzu oraz od tego czy w pobliżu wieje wiatr , czy też nie.
  • 10-cio elementowy wskaźnik LED informujący o sile sygnału
  • Błyskawiczne dostosowanie czułości przyrządu zapewnia szybką lokalizację miejsca wycieku
  • Wierne odtwarzanie dźwięku ułatwia dokładne zlokalizowanie źródła wycieku
  • DANE TECHNICZNE:

    © Damian Wilke 2015