Przedsiębiorstwo biq

Miernik uniwersalny - anemometr TA465A

TA465-A to termoanemometr z pomiarem wilgotności, różnicy ciśnień i ciśnienia barometrycznego. Możliwość współpracy z różnymi sondami(m.in. pomiar CO, CO2)


Urządzenia posiadają następujące cechy:

 • Wbudowany datalogger z pamięcią 26 500 pomiarów i wyjściem USB. (zapis danych do pamięci klawiszem lub automatyczny)
 • Wyjście bezprzewodowe Bluetooth dla zewnętrznej drukarki.

Wbudowane funkcje wyliczania:
 • mocy cieplnej (ciepło utajone, jawne, współczynnik ciepła jawnego oraz ich sumę - moc całkowitą).
 • turbulecji
 • przeciągu wg. ASHRAE 55-2004

Funkcje pomiarowe:

 • prędkości powietrza poprzez sondę termoanemometryczną lub opcjonalną rurkę Pitota
 • strumienia objętościowego powietrza (po wprowadzeniu przekroju)
 • temperatury (sonda termoanemometryczna) lub poprzez termopary typu K (wbudowane podwójne gniazdo dla dwóch termopar typu K)
 • wilgotności z wyliczaniem temperatury termometru mokrego i temperatury punktu rosy
 • różnicy ciśnień
 • ciśnienia barometrycznego

DANE TECHNICZNE:

Zakresy pomiarowe:
 • prędkość: 0...50m/s,
 • prędkość dla rurki Pitota: 1.27...78.7m/s,
 • temperatura: -10...600C,
 • ciśnienie różnicowe: ±3735Pa,
 • ciśnienie barometryczne: 517.15...930.87 mmHg,
 • wilgotność: 0...95%,
 • temperatura punktu rosy: -15...490C
 • temperatura termometru mokrego: 5...600C
master

© Damian Wilke 2015