Przedsiębiorstwo biq

WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI GAS DETECTOR 269

Gas Detector 269 jest ręcznym, przenośnym urządzeniem zasilanym z akumulatorów wewnętrznych wielokrotnego ładowania, przeznaczonym do wykrywania miejsc ulatniania się gazu. W miarę zbliżania się do źródła gazu lub oparów następuje zwiększenie częstotliwości sygnału dźwiękowego oraz jednocześnie zapalają się dobrze widoczne diody LED.

CECHY URZĄDZENIA:

 • Sonda pantografowa, długość 36cm
 • 10 diodowa linijka pomiarowa
 • Sygnalizacja poziomów stężeń na 3 zakresach
 • wysoki (HIGH) - czerwony LED
 • średni (MID) - żółty LED
 • niski (LOW) - zielony LED
 • Zabezpieczenie przed wysokim stężeniem gazu
 • Sygnalizacja akustyczna poziomu stężenia
 • Sygnalizacja uszkodzenia przyrządu
 • Zakresy detekcji - sygnalizacja poziomu stężeń (ppm)
 • Czułość detekcji lepsza niż 50ppm
 • Czas gotowości < 30s.
 • Czas odpowiedzi < 10s.

DANE OGÓLNE:

 • Wyświetlacz diody LED
 • Zasilanie: akumulatory wewnętrzne + Ładowarka

Warunki pracy:

 • -20°C÷60°C, wilgotność względna RH< 95%D

Warunki przechowywania:

 • -40°C÷70°C, wilgotność względna RH < 95%

Wymiary i masa 170x 65 x26; 310g

Wyposażenie standardowe: Ładowarka, instrukcja

© Damian Wilke 2015