Przedsiębiorstwo biq

DETEKTOR GAZU GAS DETECTOR SERIA 7A

Gas Detector 7A jest ręcznym , przenośnym urządzeniem zasilanym z akumulatorów wewnętrznych wielokrotnego ładowania, przeznaczonym do wykrywania miejsc ulatniania się gazu. W miarę zbliżania się do źródła gazu lub oparów następuje zwiększenie - częstotliwości sygnału dźwiękowego oraz jednocześnie zapalają się dobrze widoczne diody LED. Wyposażony jest w sześciostopniową kalibrowaną linijkę diodową, pozwalającą na precyzyjne ustalenie miejsca nieszczelności. Prosta konstrukcja urządzenia, przy zastosowaniu wysokiej jakości czujnika (lidera światowego rynku w produkcji sensorów półprzewodnikowych) gwarantuje jego funkcjonalność i skuteczność. Gas Detector 7A wyposażony jest w 45 cm elastyczną metalową sondę ułatwiającą pracę w trudno dostępnych miejscach.

    Urządzenie posiada dwa tryby pracy:
  • I tryb ciągły z włączonym sygnałem akustycznym
  • II tryb 10 minutowy, bez sygnału akustycznego
detektor gazu

DANE TECHNICZNE:

Spełnia wymagania PN-M-34507

© Damian Wilke 2015