Przedsiębiorstwo biq

MIERNIK WIELOGAZOWY MULTIGAS III.4

Miernik wielogazowy Multigas III jest przenośnym mikroprocesorowym przyrządem gazometrycznym przeznaczonym do pomiarów stężenia następujących mediów: - gazów i par cieczy palnych (Ex), - gazów toksycznych (TOX), - tlenu (OXG). Przyrząd może służyć jednocześnie do pomiaru stężeń trzech różnych czynników w zestawieniu gaz wybuchowy, tlen, gaz toksyczny. Dzięki zastosowaniu sterownika mikroprocesorowego możliwe są różne konfiguracje pracy, począwszy od przyrządu jednogazowego, aż do przyrządu czterogazowego. Multigas III przeznaczony jest dla osób i służb wykonujących prace w przestrzeniach, gdzie istnieje zagrożenie pojawienia się jednocześnie w/w czynników. Szczególnie przydatnym może okazać się w miejscach zachodzenia procesów fermentacji i powstawania biogazu ,np.: oczyszczalnie ścieków, kanały ściekowe itp. Zakłady przemysłowe, Elektrociepłownie (np. wodór, tlenek węgla, tlen, chlorowodór) Przyrząd posiada rozbudowaną sygnalizację stanów alarmowych, pozwala na pomiar napięcia baterii akumulatorów zasilających, sygnalizuje jej rozładowanie a następnie automatycznie się wyłącza chroniąc baterię przed zbyt silnym rozładowaniem. Multigas III zapamiętuje wartość maksymalną (min dla OXG) jaka była zmierzona w czasie od ostatniego włączenia i pozwala ją odczytać. Funkcja ta umożliwia ocenę wielkości stężenia gazów np.: w głębokiej studzience lub zbiorniku przed wejściem pracowników. Przyrząd pozwala też na pomiar i wyświetlenie temperatury otoczenia, a autonomia zasilania umożliwia nieprzerwaną pracę przyrządu przez czas całej zmiany roboczej (przynajmniej 8 godzin).

DANE TECHNICZNE

 • Gazy i opary wybuchowe (KANAŁ Ex): - zakres pomiarowy: O... 100% DGW - rodzaj czujnika: katalityczny, - progi alarmowe: 2 dowolnie ustawiane - zabezpieczenie czujnika wyłączenie powyżej 150%DGW.
 • Gazy toksyczne (KANAŁ TOX): - rodzaj gazu patrz tabela - zakres pomiarowy: patrz tabela, - rodzaj czujnika: elektrochemiczny, - progi alarmowe: 2 dowolnie ustawiane.
 • Tlen (KANAŁ OXG): - zakres pomiarowy: O...30% 02 - rodzaj czujnika: elektrochemiczny - progi alarmowe: 3 dowolnie ustawiane.
 • Graficzny podświetlany czytnik wyniku pomiaru- w dowolnych ustawieniach (stałe lub czasowe)
 • Sygnalizacja stanów alarmowych: - optyczna: diody LED, - akustyczna 45 dB z odległości 1m.
 • Rodzaje stanów alarmowych: - przekroczenie wartości progowej gazów wybuch., - przekroczenie wartości progowej gazów tox., - przekroczenie wartości progowej tlenu, - rozładowanie akumulatorów zasilających.
 • Stopień ochrony obudowy: IP54 Cechy obudowy przeciwwybuchowej: Exdi I/IIC T4
 • Zasilanie: akumulatory NiCd; 4,8 V: 1,2 Ah
 • Autonomia zasilania: min 8h pracy ciągłej.
 • Wymiary: 160x50x36 mm. Waga:ok. 350 g.
 • Nr orzeczenia : KDB nr 02 E 254X (ATEX)
master

© Damian Wilke 2015