Przedsiębiorstwo biq

PRZENOŚNY TERMOMETR BEZKONTAKTOWY PLUS TERMOHIGROMETR Lufft MODEL 250

W zależności od trybu pracy, możemy dysponować termohigrometrem lub pirometrem z celownikiem laserowym. W trybie DP na czytelnym wyświetlaczu wskazywane są równocześnie temperatura punktu rosy i temperatura powierzchni. Dzięki funkcji alarmu istnieje możliwość przeprowadzenia w krótkim czasie badania temperatury powierzchni ścian i szybkiego wykrycia mostków cieplnych. Progi alarmowe mogą być skonfigurowane indywidualnie. Dzięki tym cechom znajduje wiele zastosowań, między innymi przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych oraz w gospodarce lokalowej (wykrywanie miejsc zagrożonych zagrzybieniem). Miernik w funkcji termohigrometr umożliwia jednoczesny pomiar temperatury i wilgotności względnej, możliwość odczytu temperatury punktu rosy oraz wilgotności absolutnej. Czujniki zintegrowane z przyrządem. Dzięki wbudowanemu pirometrowi można łatwo lokalizować miejsca będące potencjalnym źródłem wkroplenia się wody.

DANE TECHNICZNE:

 • Temperatura powietrza (czujnik NTC):
  • Zakres pomiarowy: -20...+50°C
  • Dokładność: ±0,2°C (0...+40°C) i ±0,4°C (w pozostałym zakresie)
  • Rozdzielczość odczytu: 0,1ºC
 • Wilgotność względna powietrza (czujnik pojemnościowy):
  • Zakres pomiarowy: 9...95%RH
  • Dokładność: ±2%RH
  • Rozdzielczość odczytu: 0,1%RH
 • Temperatura powierzchni - bezdotykowo:
  • Zakres pomiarowy: -70...+380°C
  • Dokładność: ±0,5ºC dla 0...+50ºC i ±4ºC w pozostałym zakresie
  • Rozdzielczość odczytu: 0,1ºC
  • Rozdzielczość optyczna: 6:1 (min. ø 20mm)
  • Współczynnik emisyjności: 0.01...1
  • Czas odpowiedzi: 0,5 sek
  • Punktowy celownik laserowy

Certyfikat producenta zgodny z DIN EN10204/2.2

Świadectwo Sprawdzenia na Zgodność

master

© Damian Wilke 2015