Przedsiębiorstwo biq

WILGOTNOŚCIOMIERZ UNIWERSALNY DO ŚCIAN I PODŁOŻY

Wilgotnościomierz przeznaczony jest do szybkiego, nieniszczącego (bezinwazyjnego) pomiaru wilgotności drewna i materiałów budowlanych (m.in. ścian podłoży itd.). Umożliwia pomiar praktycznie wszystkich gatunków drewna (także egzotycznych) oraz miedzy innymi takich materiałów budowlanych jak: beton, cegła, tynk, jastrych i gips. Wartości gęstości najpopularniejszych gatunków drewna i najczęściej spotykanych materiałów budowlanych umieszczone są na tylnej ściance przyrządu. W związku z tym wybór gatunku drewna lub rodzaju materiału budowlanego jest bardzo łatwy i szybki. Obsługa przyrządu jest prosta i bardzo przyjazna użytkownikowi. Wilgotnościomierz działa na zasadzie pomiaru stałej dielektrycznej. Badany materiał jest penetrowany przez pole elektromagnetyczne. Przyrząd wyposażony jest w pokrętła umożliwiające nastawienie gęstości i grubości drewna oraz gęstości i grubości betonu i innych materiałów budowlanych. Pomiaru dokonuje sie przez przyłożenie elektrod do badanego materiału. Wynik pomiaru jest natychmiastowy.

DANE TECHNICZNE:

  • Rozdzielczość: 0.1 %
  • Rodzaj wskaźnika: wyświetlacz LCD, 12.7 mm
  • Zasilanie: 9V (bateria 6F22)
  • Trwałość baterii: 2000 pomiarów
  • Gabaryty przyrząd 165 x 80 x 33 mm
  • walizeczka ochronna

Pomiar wilgotności materiałów budowlanych

  • Zakres pomiarowy: 0...10 %
  • Nastawa gęstości: 0,8...2,8 t/m3 co 0,2 t/m3
  • Nastawa grubości: 30 lub 50 mm
  • Głębokość penetracji: max. 50 mm
master