Pomiar ciśnienia

pomiar ciśnienia

W naszej ofercie znajduje się zestaw do pomiaru ciśnienia w instalacjach. Dzięki niemu możliwe jest monitorowanie poprawności działania instalacji i podejmowanie właściwych środków zaradczych w przypadku przekroczenia przez nią wartości granicznych. Ciśnienie w instalacjach grzewczych jest bardzo ważnym parametrem, który należy stale kontrolować.
Za pomiar ciśnienia w instalacjach odpowiadają manometry, które wykorzystuje się także do kontrolowania ciśnienia cieczy – np. wody w instalacjach c.o. – oraz mediów, które nie działają agresywnie na stopy miedzi. W manometrach elementem pomiarowych jest rurka Bourdona o spłaszczonym przekroju poprzecznym.
Jej kształt przypomina łuk, którego otwarty koniec łączy się z wlotem medium, którego ciśnienie jest mierzone. Druga część rurki jest zaślepiona. Wraz ze wzrostem lub spadkiem mierzonego ciśnienia jej krzywizna zmienia się, a swobodny koniec ulega przemieszczeniu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zestawów do pomiaru ciśnienia w instalacjach.


Zestaw uniwersalny do prób ciśnieniowych instalacji z manometrem elektronicznym 690kPa

Zestaw uniwersalny do prób ciśnieniowych instalacji z manometrem elektronicznym 690kPa

Zestaw przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia i spadku ciśnienia w obwodach wypełnionych niekorodującymi gazami i instalacjach wodnych. Szczególnie przydatny w kontroli instalacji wodnych i gazowych, oraz naprawie pieców i kuchenek gazowych.

W manometrze zastosowano sensor półprzewodnikowy odporny na działanie wody oraz 16- bitowy przetwornik A/D gwarantują dużą stabilność i dokładność pomiaru.

Zestaw umożliwia wykonywanie głównej próby szczelności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 (D.U. Nr 74/99).

 

DANE TECHNICZNE MANOMETRU

 • zakres 0-690kPa
 • klasa dokładności 0,6
 • rozdzielczość: 0,1kPa (100Pa)
 • dokładność sensora ciśnienia: ±0,1%
 • przetwarzanie sygnału A/D: 16 bitowe
 • rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1°C
 • czas pomiaru: do 99 min (co 1 min)
 • zakres kontroli spadku ciśnienia: ±99,9kPa
 • czas pomiaru ustawiony fabrycznie: 5 min (możliwość ręcznej
  regulacji przez użytkownika)
 • pobór prądu: około 9mA
 • obudowa ABS o wymiarach: 120/70/35
 • wyświetlacz: 8x2 znaki, ekran o wymiarach 44x13 mm

 

Automatyczna kalibracja "0"przy włączeniu urządzenia.
Sygnalizacja akustyczna załączenia/pracy.
Zasilanie 4 baterie typu LR3 AAA (wskazane stosowanie baterii alkaicznych).
Funkcja automatycznego wyłączenia po 5 minutach dla ciśnienia mniejszego niż 1kPa

 

WYPOSAŻENIE

 • Akcesoria: dwójnik trójdrożny, węże, złączki: 3/4”; 1/2”; 3/8”, pompka, walizka udar odporna, instrukcja
 • Świadectwo Urzędu Miar
 • Protokół kontrolny.

 


Zestaw uniwersalny do prób ciśnieniowych instalacji z manometrem elektronicznym 690kPa

Zestaw do prób ciśnieniowych instalacji z manometrem elektronicznym 200kPa

Zestaw przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia i spadku ciśnienia w obwodach wypełnionych niekorodującymi gazami. Szczególnie przydatny w kontroli instalacji, oraz naprawie pieców i kuchenek gazowych. W manometrze zastosowano sensor półprzewodnikowy oraz 16-bitowy przetwornik A/D gwarantują dużą stabilność i dokładność pomiaru.

Zestaw umożliwia wykonywanie głównej próby szczelności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 (D.U. Nr 74/99).

 

DANE TECHNICZNE MANOMETRU

 • zakres 0-200kPa
 • klasa dokładności 0,6
 • rozdzielczość: 0,1kPa (100Pa)
 • dokładność sensora ciśnienia: ±0,1%
 • przetwarzanie sygnału A/D: 16 bitowe
 • rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1°C
 • czas pomiaru: do 99 min (co 1 min)
 • zakres kontroli spadku ciśnienia: ±99,9kPa
 • czas pomiaru ustawiony fabrycznie: 5 min (możliwość ręcznej
  regulacji przez użytkownika)
 • pobór prądu: około 9mA
 • obudowa ABS o wymiarach: 120/70/35
 • wyświetlacz: 8x2 znaki, ekran o wymiarach 44x13 mm

 

Automatyczna kalibracja "0"przy włączeniu urządzenia.
Sygnalizacja akustyczna załączenia/pracy.
Zasilanie 4 baterie typu LR3 AAA (wskazane stosowanie baterii alkaicznych).
Funkcja automatycznego wyłączenia po 5 minutach dla ciśnienia mniejszego niż 1kPa

 

WYPOSAŻENIE

 • Akcesoria: dwójnik trójdrożny, węże, złączki: 3/4”; 1/2”; 3/8”, pompka, walizka udaroodporna, instru.
 • Świadectwo Urzędu Miar
 • Protokół kontrolny.