Serwis

Oferta podstawowych usług serwisowych przenośnych urządzeń kontrolno- pomiarowych wykonywanych przez PHU BIG serwis w swoim zakładzie.

 

Wszystko w jednym miejscu

gaz, wilgotność, temperatura, ciśnienie, przepływ powietrza, grubość pomiary elektryczne i inne

 • naprawy przenośnych urządzeń pomiarowych
 • Okresowe Przeglądy Techniczne przenośnych urządzeń pomiarowych,
 • kalibracje przenośnych urządzeń pomiarowych
 • Świadectwa Sprawdzenia lub Wzorcowania

 

 1. Przegląd Techniczny wykrywaczy nieszczelności instalacji gazowych (sprawdzenie podzespołów, sprawdzenie poprawności działania- kalibracja - świadectwo Przeglądu Technicznego ważne 1 rok) ew. naprawa

 2. Przegląd Techniczny mierników tlenku węgla – czujniki półprzewodnikowe (sprawdzenie podzespołów, sprawdzenie poprawności działania- kalibracja - świadectwo Przeglądu Technicznego ważne 1 rok) ew. naprawa

 3. Przegląd Techniczny mierników przepływu powietrza i temperatury: termo-anemometrów (sprawdzenie podzespołów, sprawdzenie poprawności działania-kalibracja - Świadectwo Sprawdzenia na Zgodność w 8 punktach + temperatura, ważne 1 rok) ew. naprawa

 4. Przegląd Techniczny mierników temperatury: termometry, pirometry (sprawdzenie podzespołów, sprawdzenie poprawności działania – kalibracja - Świadectwo Sprawdzenia na Zgodność w kilku punktach , ważne 1 rok) ew. naprawa

 5. Przegląd Techniczny mierników wilgotności temperatury: termo-higrometry (sprawdzenie podzespołów, sprawdzenie poprawności działania – kalibracja - Świadectwo Sprawdzenia na Zgodność w kilku punktach , ważne 1 rok) ew. naprawa

 6. Przegląd Techniczny mierników ciśnienia – manometry sprężynowe i elektroniczne (sprawdzenie podzespołów, sprawdzenie poprawności działania – kalibracja - od klasy 0.6 dodatkowo Świadectwo Urzędu Miar) - (Świadectwo Sprawdzenia na Zgodność w kilku punktach, od klasy 0.6 dodatkowo Świadectwo Urzędu Miar, ważne 1 rok) ew. naprawa

 7. Przegląd Techniczny mierników elektrycznych i testerów napięcia (sprawdzenie podzespołów, sprawdzenie poprawności działania – kalibracja) (Świadectwo Sprawdzenia na Zgodność w kilku punktach, lub Świadectwo Wzorcowania ważne 1 rok) ew. naprawa

 8. Przeglądów Technicznych urządzeń kontrolno-pomiarowych, nie wymienionych powyżej np. mierników wielogazowych , ustalamy tel. po zapoznaniu się z typem urządzenia.

 9. Ceny naprawy urządzeń kontrolno-pomiarowych: ustalane są po oględzinach-sprawdzeniu urządzenia.